Hội thẩm nhân dân có bắt buộc tốt nghiệp cử nhân luật không?

Ngày hỏi:02/10/2019

Mới đây Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam có tuyển chọn một số người để đề xuất bầu hội thẩm nhân dân, tuy nhiên tất cả những người này đều không tốt nghiệp ngành luật, vậy cho tôi hỏi việc tuyển chọn như vậy có sai quy định không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 85 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 quy định tiểu chuẩn hội thẩm nhân dân như sau:

- Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

- Có kiến thức pháp luật.

- Có hiểu biết xã hội.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

=> Như vậy, theo quy định thì hội thẩm nhân dân phải là người có kiến thức pháp luật, tuy nhiên không bắt buộc phải tốt nghiệp ngành luật, do đó nếu Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xét thấy người này đủ các tiêu chuẩn trên thì có thể đề xuất, giới thiệu cho hội đồng nhân dân bầu theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.