Có được yêu cầu chia di sản thừa kế đã được mở từ năm 2007 không?

Ngày hỏi:01/10/2019

Bố mẹ tôi mất năm 2007, khi còn sống bố mẹ tôi có 1 mảnh đất và đang được anh cả quản lý. khi còn sống bố mẹ muốn mảnh đất đó làm từ đường cho ông bà tổ tiên, nhưng mới đây tôi phát hiện anh tôi có ý định bán mảnh đất đó cho 01 công ty. Vậy cho tôi hỏi tôi có đòi lại di sản thừa kế được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Mục III Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2016 quy định: Điểm d khoản 1 Điều 688 BLDS năm 2015 quy định: đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày BLDS năm 2015 có hiệu lực thì “Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này”. Như vậy, kể từ ngày BLDS năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định tại Điều 623 BLDS năm 2015 để xác định thời hiệu đối với trường hợp thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-01-2017. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định tại khoản 2 Điều 688 BLDS năm 2015: “Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Theo Khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 quy định thời điểm mở thừa kế như sau: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Như vậy, thời điểm mở thừa kế là năm 2007 (trước ngày 01-01-2017) thì tòa sẽ xác định thời điểm yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Vì vậy bạn vẫn có quyền kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin