Sở hữu bao nhiêu cổ phần thì trở thành cổ đông sáng lập?

Ngày hỏi:27/09/2019

Xin chào tổ tư vấn. Hiện em đang nghiên cứu về công ty cổ phần. Anh chị cho tôi hỏi: Cổ đông có bao nhiêu cổ phần mới được gọi là cổ đông sáng lập?

 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập thì:

1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn về số cổ phần cần sở hữu tối thiểu của các cổ đông sáng lập.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.