Hình thức thu thập, bổ sung vốn tài liệu vào thư viện Bộ Tài nguyên môi trường

Ngày hỏi:26/09/2019

Xin chào Ban biên tập, anh chị cho tôi hỏi là để thu thập, bổ sung vốn tài liệu vào thư viện Bộ Tài nguyên môi trường thì cá nhân, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện với hình thức như thế nào? Mong được phản hồi với quy định mới nhất hiện nay ạ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hình thức thu thập, bổ sung vốn tài liệu vào thư viện Bộ Tài nguyên môi trường được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2350/QĐ-BTNMT năm 2019, cụ thể như sau:

Tổ chức thu thập, bổ sung vốn tài liệu được thực hiện với các hình thức:

a) Nhận tài liệu nộp lưu trực tiếp tại thư viện. b) Mua tài liệu bổ sung vào thư viện.

c) Kết nối tiếp nhận thông tin, tài liệu với hệ thống liên quan (Hệ thống thông tin lưu trữ, Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ).

d) Mượn, trao đổi tài liệu với tổ chức, cá nhân trong nước; trao đổi tài liệu với thư viện, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; tiếp nhận tài liệu do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, chuyển giao, hiến tặng.

đ) Liên thông tài liệu giữa các thư viện trong và ngoài nước bằng các hình thức: trao đổi, mượn tài liệu; phối hợp bổ sung, chia sẻ dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài liệu số.

e) Thu thập tài liệu truy cập mở, tác phẩm thuộc về công chúng, các tài liệu trực tuyến có giá trị để làm phong phú vốn tài liệu thư viện.

g) Sưu tầm các tài liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và giáo dục lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản tư liệu quốc gia và thế giới.

h) Chuyển dạng (vi dạng, số hóa) tài liệu.

i) Cập nhật thông tin, tài liệu qua hệ thống thư viện điện tử: Đối với tài liệu nộp trực tiếp tại thư viện và tài liệu mua bổ sung, tài liệu thu thập qua các hình thức khác.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.