Tổ chức hệ thống Thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:26/09/2019

Liên quan đến hoạt động thư viện của Bộ Tài nguyên môi trường. Ban biên tập cho hỏi: Thư viện Bộ này được tổ chức như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức hệ thống Thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2350/QĐ-BTNMT năm 2019, cụ thể như sau:

- Thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Thư viện Bộ) là thư viện chuyên ngành, có nguồn tài nguyên thông tin chuyên sâu về tài nguyên và môi trường.

- Thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường là mạng lưới các thư viện (bao gồm thư viện đầu mối và các thư viện thành phần) liên thông, liên kết, cùng phối hợp cung cấp các nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ thông tin.

+ Thư viện đầu mối do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường quản lý, thực hiện các hoạt động thư viện của khối cơ quan Bộ, giữ vai trò điều phối, tổ chức liên thông liên kết và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Thư viện thành phần là thư viện chuyên ngành do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, thực hiện các hoạt động thư viện của từng lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Tài nguyên và Môi trường "