Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính có được cho thuê đất?

Ngày hỏi:19/09/2019

Xin chào, hiện tại tôi đang có vướng mắc pháp lý. Tổ tư vấn cho tôi hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa tự chủ về tài chính thì có được cho thuê đất hay không? Mong nhận được hỗ trợ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

“3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;”

Như vậy, đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ về tài chính thì thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đồng thời, căn cứ Khoản 2 Điều 173 Luật Đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

"2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất."

Như vậy, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính thì không có quyền cho thuê đất vì đơn vị này được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.