Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ngày hỏi:17/09/2019

Nhờ bên bạn cung cấp giùm mình các bước đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cụ thể gồm những công đoạn nào, hồ sơ, thủ tục ra sao? Lưu ý thêm cả phần chi phí để mình tiện theo dõi. Cảm ơn các bạn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật sở hữu trí tuệ 2005;

- Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009;

- Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

- Thông tư 13/2010/TT-BKHCN;

- Thông tư 18/2011/TT-BKHCN;

- Thông tư 05/2013/TT-BKHCN;

- Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

- Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì: Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý:

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

3. Chủ thể được quyền đăng ký:

- Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại Việt Nam.

4. Hồ sơ đăng ký: (Điều 100, 106 Luật sở hữu trí tuệ 2005; Khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN)

- Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (02 bản);

- Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (10 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm );

- Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

- Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

5. Nơi nộp hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ (Hà Nội) hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và TP.HCM.

6. Phương thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

7. Thời hạn giải quyết: (Khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, Thông tư 05/2013/TT-BKHCN):

- Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Thẩm định nội dung: không quá 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

- Cấp văn bằng bảo hộ: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.

- Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày ra quyết định, sau khi người nộp đơn đã nộp phí công bố theo quy định.

8. Phí, lệ phí: (Căn cứ biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC):

- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý: 120.000 đồng.

- Phí thẩm định đơn đăng ký: 1.200.000 đồng.

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng.

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.