Tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:14/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, thể thao và du lịch. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Văn hóa, thể thao và du lịch được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như sau:

1. Nghi lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Giải thưởng nhà nước, Huân chương, Huy chương, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

2. Bộ trưởng thừa ủy quyền của Nhà nước tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước; tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng của Bộ và ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức trao tặng.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lễ trao tặng trình Bộ trưởng phê duyệt.

Trên đây là quy định về tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Văn hóa, thể thao và du lịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.