Giám định pháp y tâm thần lại được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/09/2019

Theo quy định về quy trình giám định pháp y tâm thần mới vừa được Bộ Y tế ban hành, Ban biên tập cho tôi hỏi: Vấn đề giám định pháp y tâm thần lại được quy định như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giám định pháp y tâm thần lại được quy định tại Khoản VI Phần B Phục lục 1 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

Việc giám định lại được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật giám định tư pháp. Các giám định viên đã tham gia giám định lần đầu không được tham gia giám định lại.

Căn cứ Quyết định trưng cầu, vụ việc cụ thể hoặc tùy từng trường hợp giám định cụ thể, Thủ trưởng Tổ chức pháp y tâm thần lựa chọn hình thức giám định pháp y tâm thần phù hợp với quy định từ khoản I đến khoản V. Việc giám định lại thực hiện như quy trình giám định lần đầu.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.