Giảng dạy học sinh khuyết tật tại các trường nào thì được nhận phụ cấp trách nhiệm?

Ngày hỏi:10/09/2019

Tôi muốn hỏi về khoản phụ cấp trách nhiệm khi giảng dạy học sinh khuyết tật. Đối với giáo viên giảng dạy tại các trường công lập bình thường, trong lớp có một vài em bị khuyết tật. Vậy những giáo viên đó có được hưởng phụ cấp trách nhiệm khi giảng dạy học sinh này không ạ? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 7 Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có quy định.

Điều 7. Điều kiện hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với nhà giáo dạy người khuyết tật.

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

- Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu giáo viên giảng dạy người khuyết tật trong các trường học dành riêng cho người khuyết tật, lớp hòa nhập cho người khuyết tật sẽ được nhận phụ cấp trách nhiệm.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.