Đang là giảng viên Luật có được hành nghề luật sư?

Ngày hỏi:10/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì nếu một người đang là giảng viên luật thì người đó có được hành nghề luật sư không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Luật Giáo dục đại học 2012, có quy định:

Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 77 của Luật giáo dục.

Tại Khoản 8 Điều 1 Luật luật sư sửa đồi 2012, có quy định:

Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

=> Như vậy, theo quy định trên thì nếu giảng viên luật đó là cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Còn nếu giảng viên đó không phải là cán bộ, công chức, viên chức thì sẽ được là cấp chứng chỉ và hành nghề luật sư.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin