Chỉ chi trả phí lưu trú cho việc cử tập huấn có đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:09/09/2019

Em đi tập huấn 13 ngày. Mà nhà trường không có tiền phòng, chỉ hỗ trợ cho em tiền lưu trú 80.000đồng/1 ngày. Như vậy đã đúng pháp luật không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định các phụ cấp đối với người đi công tác (cử tập huấn), cụ thể như sau:

- Chi phí đi lại,

- Phụ cấp lưu trú,

- Tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác,

- Cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

Quy định về các chi phí trên đã pháp luật quy định cụ thể tại Chương II Thông tư 40/2017/TT-BTC.

Như vậy, việc nhà trường chỉ thanh toán chi phí lưu trú cho bạn là trái quy định pháp luật. Ngoài phụ cấp lưu trú thì nhà trường phải thanh toán cho bạn chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.