Chưa đóng phạt về hành vi đánh bạc, tiếp tục vi phạm thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày hỏi:09/09/2019

Ngày 21/10/2014 bạn của tôi bị Công an huyện bắt về hành vi Đánh bạc, ngày 5/12/2014 Công an xử phạt hành chính mức phạt 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc nhưng chưa nộp phạt! Đến ngày 6/9/2019 Công an huyện lại bắt bạn tôi về hành vi đánh bạc nhưng lượng tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu TNHS thì bạn tôi có phạm tội Đánh bạc không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

"1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính."

Như vậy, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính thì 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính (xóa tiền sự).

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 thì:

"Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

Ngày 21/10/2014 người này bị Công an huyện bắt về hành vi Đánh bạc, ngày 5/12/2014 Công an xử phạt hành chính mức phạt 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc nhưng chưa nộp phạt. ==> Đây là hành vi trốn tránh không nộp phạt này sẽ không được tính vào thời gian hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, đến ngày 6/9/2019 Công an huyện lại bắt người này về hành vi đánh bạc nhưng lượng tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo như phân tích ở trên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc do chưa được xóa tiền sự mà còn tiếp tục vi phạm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.