Gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ có áp dụng chỉ định thầu rút gọn không?

Ngày hỏi:05/09/2019
 
Gói thầu xây lắp 950 triệu có áp dụng chỉ định thầu rút gọn không? Vì mình đọc thấy gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ trong chỉ định thầu mấy tài liệu khác nói là được đó? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Tại Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT:

Hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước), gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Như vậy, theo quy định trên thì với gói thầu xây lắp 950 triệu có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.