Khiếu nại quyết định của Sở nội vụ có được không?

Ngày hỏi:05/09/2019

 Tôi là giáo viên mỹ thuật hiện tại tại phòng giáo nơi tôi làm việc có nhu cầu tuyển dụng 01 giáo viên mỹ thuật tôi đã đã được phòng giáo dục thành phố Phan Rang tháp chàm Ninh Thuận hướng dẫn làm hồ sơ đặc cách và tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ không thiếu một tiêu chí nào khi phòng gửi lên thành phố và thành phố gửi lên sở nội vụ Ninh Thuận để thẩm định hồ sơ từ ngày 16/7/2019 đến tận ngày 28/8/2019 phòng thông báo không được đặc cách và sở nội vụ giữ luôn hồ sơ của tôi không trả lại lý do các trường thuộc phòng giáo dục không có trường nào tự chi thường xuyên về kinh tế mà hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước .tôi thấy sốc vô cùng vì cả nước này có trường công lập nào từ cấp 1 đến cấp 3 có thể tự chi thường xuyên về kinh tế mà phải hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước chứ.

Nếu xét theo như vậy thì thông tư 03 đưa ra xét cho ai? Nên tôi muốn hỏi là như vậy sở làm có đúng không ? Sở phải có ý kiến lên lãnh đạo tỉnh xem xét mới đúng. Và thông tư 03 đưa ra có hợp lý không? Tôi trình độ đại học mỹ thuật ,các văn bằng, chứng chỉ như tiếng anh, tin học ,chuẩn nghề nghiệp, và hợp đồng và bảo hiểm xã hội đủ 11 năm liên tục đến nay nhận xét của trường đang day đủ hết.

Bây giờ vô hình dung tôi không có hồ sơ để thi coi như bị loại luôn. Mặc dù tôi đã cống hiến 11 năm cho ngành và bây giờ tôi thất nghiệp không biết làm gì ,vậy tôi có thể làm đơn khiếu nại quyết định trên của Sở nội vụ tỉnh Ninh Thuận không hay tôi nên làm đơn ra trung ương cầu cứu xem xét? Xin hỏi ban biên tập trả lời tôi sớm nhất xin cảm ơn !

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 có quy định về trình tự khiếu nại quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật cụ thể như sau:

- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì nếu trường hợp này bạn cảm thấy quyết định của Sở nội vụ là trái pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến giám đốc Sở Nội vụ để yêu cầu được phản hồi cụ thể về trường hợp của mình, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của giám đốc sở nội vụ thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin