Thay đổi họ tên trên tất cả giấy tờ tuỳ thân thì phải cấp lại sổ đỏ hay đăng ký biến động?

Ngày hỏi:03/09/2019

Trước đây, khi bác và bố em chưa lập gia đình, sổ đỏ là bác em đứng tên. Sau đó, 2 người lập gia đình nhưng chưa tách sổ. Ngoài ra, bác đã thay đổi tên khác trong chứng minh thư, sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác nhưng trong sổ đỏ vẫn giữ nguyên tên cũ. Giờ em muốn được tư vấn làm sao để thông tin trong sổ đỏ và giấy tờ tùy thân của bác thống nhất nhau. Phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ hay là chỉ đi đăng ký biến động đất đai thôi ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Qua rà soát các quy định pháp luật thì có 2 trường hợp lớn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Thứ nhất, sổ đỏ bị mất:

Căn cứ Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013: "Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn."

Thứ hai, sổ đỏ bị hư hỏng và các lý do khác:

Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

"a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng."

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

...
b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

Như vậy, khi bạn đổi tên và đã thay đổi họ tên trên tất cả giấy tờ tuỳ thân khác thì phải tiến hành thủ tục đăng ký biến động đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.