Nội dung và mức chi cho hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi đang công tác bên Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định về chương trình y tế cho cộng đồng. Anh chị cho tôi hỏi nội dung và mức chi cho hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 26/2018/TT-BTC thì Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng như sau:

a) Chi xây dựng mô hình phục hồi chức năng tại tuyến y tế cơ sở. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN;

b) Chi hỗ trợ người khuyết tật thuộc hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi (sau đây gọi chung là người khuyết tật) tham gia mô hình phục hồi chức năng:

- Chi phẫu thuật - chỉnh hình (nếu có) trong trường hợp người khuyết tật không được Quỹ BHYT thanh toán: theo giá dịch vụ KCB hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở KCB công lập;

- Chi hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình (nếu có): 650.000 đồng/bệnh nhân;

- Chi hỗ trợ dụng cụ tập phục hồi chức năng phù hợp với người khuyết tật: 1.300.000 đồng/bệnh nhân.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin