Công ty có doanh thu năm liền kề thấp hơn 50 tỷ đồng có được tham gia gói thầu xây lắp cho doanh nghiệp nhỏ không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Công ty tôi là công ty xây dựng có số lao động khoảng 60 người, trong đó lao động thường xuyên tham gia bảo hiểm xã hội là khoảng 45 người, Doanh thu năm tài chính 2018 của công ty tôi là 48 tỷ, anh chị cho tôi hỏi công ty tôi có thuộc trường hợp được tham gia đấu thầu có giá nhỏ hơn 5 tỷ dành cho doanh nghiệp nhỏ hay không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Mặt khác căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

- Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó căn cứ Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ cụ thể hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp theo quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa như sau:

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp công ty của bạn được xác định là doanh nghiệp nhỏ và có thể tham gia đấu thầu gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.