Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I từ 1/7/2019

Ngày hỏi:27/08/2019

Tôi được biết từ ngày 1/7/2019 thì mức lương cơ sở tăng lên. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I từ 1/7/2019 là bao nhiêu?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp trách nhiệm của của giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I từ ngày 01/7/2019 được quy định tại Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

Giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 3, hệ số 0,3.

Như vậy, Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I từ ngày 01/7/2019 là 447.000 đồng.

Trên đây là tư vấn về mức phụ cấp trách nhiệm của của giáo viên là Tổng phụ trách đội trường phổ thông hạng I từ ngày 01/7/2019.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.