Mức phụ cấp trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:26/08/2019

Tôi được biết. Theo quy định thì khi lương cơ sở thay đổi thì phụ cấp trách nhiệm của một số cán bộ, công viên chức cũng sẽ thay đổi. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức phụ cấp trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh từ ngày 01/7/2019 là bao nhiêu? 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh từ ngày 01/7/2019 được quy định tại Tiết c Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao tỉnh, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 3, hệ số 0,2.

Như vậy từ ngày 01/7/2019 thì mức phụ cấp trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh là 298.000 đồng.

Trên đây là tư vấn về mức phụ cấp trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh từ ngày 01/7/2019.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.