Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước từ ngày 01/7/2019

Ngày hỏi:26/08/2019

Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước từ ngày 01/7/2019 là bao nhiêu? Rất mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị từ ngày 01/7/2019 được quy định tại Tiết d Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 4, hệ số 0,1.

Như vậy, mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ cơ quan, đơn vị nhà nước từ ngày 01/7/2019 là 149.000 đồng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.