Giao tài sản công để thanh toán dự án BT được thực hiện khi nào?

Ngày hỏi:24/08/2019

Cho hỏi theo quy định mới thì việc giao tài sản công để thanh toán dự án BT được thực hiện trong thời gian thực hiện dự án được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định

Việc giao tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện sau khi Dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

=> Như vậy, căn cứ vào quy định trên, thì trong quá trình thực hiện dự án BT vẫn được giao tài sản công để thanh toán tương ứng với khối lượng công việc đã hoàn thành.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin