Sinh viên có thể mua BHYT theo hình thức tự nguyện không?

Ngày hỏi:24/08/2019

Em hiện nay đang là sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đợt mua BHYT vừa rồi do lớp em nộp tiền muộn nên không được mua nữa. Vậy cho em hỏi giờ em có thể mua BHYT tự nguyện không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

Điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này quy định:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi bạn đang cư trú để được hướng dẫn mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin