Lao động nghỉ việc trên 14 ngày có phải báo giảm BHXH không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Anh chị cho em hỏi, trường hợp người lao động nghỉ việc từ ngày 14 trong tháng 02 trở xuống thì báo giảm BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 02 luôn có được không? Nếu báo giảm thì người lao động sẽ bị trừ tiền BHYT đúng không?

 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc quy định:

- Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Căn cứ Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi, người lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng người lao động vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT; đồng thời, tháng nghỉ đó công ty phải làm thủ tục báo giảm. Còn dưới 14 ngày trong tháng thì vẫn phải đóng BHXH theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.