Bố mẹ không để lại di sản cho con có được không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Nhà tôi có ba anh em, kinh tế tương đối tốt, bố mẹ tôi nay đã già, bố mẹ tôi dự định làm từ thiện toàn bộ tài sản của hai ông bà mà không để lại cho chúng tôi vì chúng tôi đều đã có gia đình riêng, tôi muốn hỏi bố mẹ tôi có quyền không để lại di sản cho các con thừa kế không?

 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Điều 626 Bộ luật này quy định, người lập di chúc có quyền: chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; phân định phần di sản cho từng người thừa kế; dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao nghĩa vụ cho người thừa kế; chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Với quy định nói trên, việc lập di chúc để định đoạt tài sản của cá nhân sau khi họ qua đời là quyền đương nhiên của cá nhân, các chủ thể khác phải tôn trọng. Nói cách khác, không ai có quyền ép buộc người khác lập di chúc trái với ý chí của họ. Nếu di chúc được lập mà không có sự tự nguyện thì sẽ không hợp pháp.

Đối với người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản thì không được quyền hưởng di sản, trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Đối chiếu với các quy định nói trên, cha mẹ bạn hoàn toàn có quyền lập di chúc để lại tài sản cho bạn hoặc bất kỳ ai mà cha, mẹ bạn muốn.

Mặt khác theo mô tả của bạn thì các con của bố mẹ bạn đều đã có gia đình do vậy không thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc do vậy bố mẹ bạn hoàn toàn có thể truất quyền thừa kế của các bạn mà để lại tài sản làm từ thiện theo nguyện vọng của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.