Gói thầu xây lắp có giá trị dưới 05 tỷ đồng chỉ cho phép doanh nghiệp nào tham gia?

Ngày hỏi:21/08/2019

Chào ban biên tập, tôi làm việc tại doanh nghiệp chuyên về xây dựng cầu đường và các công trình dân dụng. Doanh nghiệp tôi có quy mô vừa, anh chị cho tôi hỏi gói thầu xây lắp dưới 05 tỷ đồng thì doanh nghiệp tôi có tham gia đấu thầu được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước như sau:

"1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

3. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

4. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu."

Như vậy, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu. Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp có quy mô vừa nên sẽ không được tham gia đấu thầu đối với những gói thầu này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.