"Dự án treo" có bị thu hồi đất không?

Ngày hỏi:21/08/2019

Tại địa phương tôi có một dự án "Nhà máy gạch không nung" được nhà nước giao đất năm 2015. Nhưng dự án này chỉ dừng lại việc san lấp và xây bao bọc. Như vậy dự án này có bị thu hồi đất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi khi giao đất mà không thực hiện dự án:

"Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng."

Như vậy, nếu dự án đó chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng, hoặc chủ dự án không có gia hạn hoặc hết thời gian gia hạn thực hiện dự án mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa vào sử dụng thì Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi đất với dự án được giao đất đó.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.