Nếu đã đạt danh hiệu thi đua thì có được xét hình thức khen thưởng không?

Ngày hỏi:14/12/2013
Một số cán bộ, công chức ngành Tài nguyên và Môi trường, hỏi: Tập thể, cá nhân xét khen thưởng thành tích năm công tác 2013, nếu đã đạt danh hiệu thi đua thì có được xét hình thức khen thưởng không?

Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thì danh hiệu thi đua để xét khi kết thúc năm công tác còn có hình thức khen thưởng xét khen đột xuất, khen thi đua chuyên đề, khen thi đua theo đợt, khen niên hạn, khen đối ngoại và khen năm công tác. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở mỗi cấp đòi hỏi khoảng thời gian đạt thành tích khác nhau (Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh thành tích 2 năm, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 3 năm, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ thành tích 5 năm…). Do vậy, tập thể, cá nhân năm 2013 nếu có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng quy định thì vừa được xét danh hiệu thi đua vừa xét hình thức khen thưởng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B năm 2013 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm 2012 cũng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhưng chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thì năm 2013 đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Như vậy, năm 2013 ông B vừa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vừa được tặng Bằng khen. Tương tự một tập thể, cá nhân khen kết thúc năm công tác có thể xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trình UBND tỉnh, Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng nếu đạt tiêu chuẩn và khoảng thời gian lập thành tích xuất sắc theo luật quy định.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.