Khiếu nại quyết định của Văn phòng đăng ký đất đai tại đâu?

Ngày hỏi:20/08/2019

Kính gửi Luật sư: Theo Luật đất đai 2013, Văn Phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh thuộc Sở TN&MT, dưới Văn phòng Đăng ký đất đai có Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện. Vậy khi công dân khiếu nại hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của ai?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

...

Trường hợp công dân khiếu nại hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện (thuộc Sở TN&MT) thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin