Mức phụ cấp trách nhiệm cấp hàng quý của sĩ quan dự bị và đang làm chỉ huy đơn vị dự bị động viên?

Ngày hỏi:20/08/2019

Tôi là sĩ quan dự bị và đang làm chỉ huy đơn vị dự bị động viên. Vậy cho hỏi tôi được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng quý là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 40 Nghị định 26/2002/NĐ-CP Điều 25 Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996, quy định mức phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị hàng quý, bằng hệ số so với lương tối thiểu như sau:

- Tiểu đội trưởng: 0,25;

- Trung đội trưởng: 0,30;

- Phó đại đội trưởng: 0,35;

- Đại đội trưởng: 0,40;

- Phó tiểu đoàn trưởng: 0,45;

- Tiểu đoàn trưởng: 0,50;

- Phó trung đoàn trưởng: 0,55;

- Trung doàn trưởng: 0,60.

Trên đây là phụ cấp trách nhiệm của sĩ quan dự bị làm chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

Do bạn không cung cấp rõ bạn làm chức vụ gì trong đơn vị dự bị động viên chúng tôi không thể kết luận bạn được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng quý là bao nhiêu.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.