Các bên sử dụng đồng tiền nào trong đấu thầu?

Ngày hỏi:19/08/2019

Tôi đang nghiên cứu các quy định về đầu thầu. Vậy cho tôi hỏi khi tham gia đấu thầu các bên có phải quy về đồng Việt Nam để dự thầu không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Luật đấu thầu 2013 quy định đồng tiền trong hồ sơ chào thầu như sau:

*Đối với đấu thầu trong nước:

=> Nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

*Đối với đấu thầu quốc tế:

=> Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền.

- Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì phải quy đổi về một đồng tiền. Trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam.

Lưu ý, đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;

- Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;

- Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Như vậy không phải tất cả gói thầu đều quy về đồng Việt Nam, mà việc quy định đồng tiền nào tham gia đấu thầu còn phụ thuộc vào đấu thầu trong nước hay quốc tế.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin