Hủy hợp đồng xuất khẩu lao động có được nhận lại tiền?

Ngày hỏi:19/08/2019

Tôi có đăng ký đơn hàng để đi xuất khẩu lao động nhưng nay vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không đi nữa. Vậy Ban biên tập cho hỏi, tiền tôi đã nộp để đi xuất khẩu lao động đó tôi có được bên công ty hoàn trả không?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại mục V của Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Nghị định 126/2007/NĐ-CP người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài ... có quy định:

Doanh nghiệp dịch vụ phải cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài.

Trong thời gian doanh nghiệp dịch vụ đã cam kết, nếu người lao động không có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nữa thì doanh nghiệp dịch vụ phải trả lại hồ sơ cho người lao động và người lao động phải chịu các khoản chi phí mà doanh nghiệp dịch vụ đã chi (nếu có) để làm thủ tục cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm: chi phí làm hồ sơ, khám sức khỏe, học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí tài liệu học tập, ăn, ở trong thời gian đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục nhập cảnh (visa).

...

Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu tiền dịch vụ và tiền môi giới của người lao động sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động và người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc hoặc cấp thị thực nhập cảnh (visa).

=> Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ra làm việc tại nước ngoài được thu tiền môi giới và tiền dịch vụ của người lao động khi ký hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài và bên nước ngoài chấp nhận người lao động đó vào nước họ làm việc hoặc cấp thị thực cho người lao động. Trường hợp của bạn. Vì bạn không cung cấp cho chúng tôi biết bạn đã ký hợp đồng hay chưa và đã được bên nước bạn đồng ý về việc bạn làm việc tại nước họ hay chưa. Nếu bạn đã đáp ứng cả 2 điều kiện trên mà bạn hủy hợp đồng bạn sẽ không được nhận lại. Còn nếu bạn chưa đáp ứng 2 điều kiện trên thì bạn sẽ được nhận lại tiền.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin