Thời gian và hình thức công bố thông tin đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu

Ngày hỏi:17/08/2019

Tôi có 01 vấn đề thắc mắc là: Trong thời gian bao nhiêu thì doanh nghiệp phải công bố thông tin việc đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu? Và hình thức công bố như thế nào? Mong nhận được phản hồi sớm.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 50/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì thời gian công bố thông tin về việc đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức đấu giá thực hiện công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu là 20 (hai mươi) ngày tại trụ sở chính của doanh nghiệp mua bán nợ, trụ sở chính của công ty cổ phần có lô cổ phần và nợ bán đấu giá, địa điểm bán đấu giá.

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (ba số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua bán nợ có trụ sở chính, công ty cổ phần có trụ sở chính) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua bán nợ, công ty cổ phần có lô cổ phần và nợ bán đấu giá (nếu có).

Trên đây là thời gian và hình thức công bố thông tin về việc đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.