Dân phòng xã khi tham gia diễn tập PCCC được hưởng mức bồi dưỡng bao nhiêu?

Ngày hỏi:16/08/2019

Đối với trường hợp dân phòng tham gia diễn tập PCCC của cấp trên tổ chức thì họ có được phụ cấp, trợ cấp gì không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hưỡng dẫn luật phòng cháy chữa cháy... có quy định:

4. Cán bộ, đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương.

=> Như vậy, theo quy định trên trường hợp dân phòng có tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy sẽ được hưởng trợ cấp bằng 1.5 ngày lương cơ sở. Theo quy định hiện hành thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin