Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Ngày hỏi:16/08/2019

Do có sự chênh lệch so với diện tích trên giấy chứng nhận, được sự hướng dẫn của người quen tôi cần làm thủ tục đăng ký biến động đất đai. Cho tôi hỏi thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày

Như vậy, đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục là không quá 10 ngày.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.