Có việc làm nhưng vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp thì có bị phạt không?

Ngày hỏi:10/08/2019

Trường hợp tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ và đang nhận trợ cấp thất nghiệp, nay tôi đã tìm được công việc mới nhưng không khai báo thì tôi có bị phạt hành chính không? Cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định:

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp sau đây:

b) Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

...

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Như vậy, trường hợp bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp thì khi có việc mới bạn có trách nhiệm thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định, nếu không thực hiện bạn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin