Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nhà ở được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:08/08/2019

Theo tôi được biết nhà nước ta luôn có nhiều chính sách quan tâm đến người nghèo, người cận nghèo. Trong có có việc hỗ trợ chỗ ở cho người nghèo. Anh chị cho tôi hỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo không có nhà ở được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền? Xin giải đáp giúp tôi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau:

"1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

4. Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:

a) Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này."

Theo đó, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. Hộ qua đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ LĐTB&XH quy định, gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.