Thời gian báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu cung cấp thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày hỏi:05/08/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới thì thời gian báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu cung cấp thuốc tại cơ sở y tế công lập được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 15/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 01/10/2019) thì thời gian báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu cung cấp thuốc tại cơ sở y tế công lập như sau:

1. Trong thời gian tối đa 10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc về Bộ Y tế.

- Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương, các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu thuốc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu đến Sở Y tế tỉnh, thành phố tại địa bàn.

- Các cơ sở y tế trực thuộc y tế ngành và cơ sở y tế khác báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Trong thời gian tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo về Bộ Y tế.

Trên đây là quy định về thời gian báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu cung cấp thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin