Chánh thanh tra bộ có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính về quản lý sử dụng tài sản công?

Ngày hỏi:03/08/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi Chánh thanh tra bộ có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công không? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 30 Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2019 quy định Chánh Thanh tra bộ có quyền:

- Phạt cảnh cáo.

- Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

=> Như vậy, với quy định này thì chánh thanh tra bộ có quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin