Thanh tra viên trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công có quyền hạn gì?

Ngày hỏi:03/08/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công thì thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công có quyền hạn gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2019 quy định Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đang thi hành công vụ có quyền:

- Phạt cảnh cáo.

- Phạt tiền đến 500.000 đồng.

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức phạt tiền quy định tại điểm b khoản này.

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

=> Trên đây là những quyền hạn mà thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công có thể thực hiện.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin