Cách tính tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của viên chức từ 7/2019

Ngày hỏi:03/08/2019

Cách tính tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của viên chức từ 7/2019? 

Khi lương cơ sở tăng thì mức tính tiền hệ số chênh lệch bảo lưu của viên chức từ 7/2019 được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cách tính tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của viên chức từ 7/2019

Cách tính tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của viên chức từ 7/2019 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

2. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2019/TT-BNV quy định về cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin