Phân loại cơ sở đăng kiểm tàu cá và quy định về đăng kiểm tàu công vụ thủy sản

Ngày hỏi:02/08/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về tàu cá đánh bắt thủy sản. Anh chị cho tôi hỏi việc Phân loại cơ sở đăng kiểm tàu cá và quy định về đăng kiểm tàu công vụ thủy sản được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì việc Phân loại cơ sở đăng kiểm tàu cá và quy định về đăng kiểm tàu công vụ thủy sản như sau:

1. Cơ sở đăng kiểm tàu cá được phân loại như sau:

- Loại I: Đăng kiểm tất cả các loại tàu cá;

- Loại II: Đăng kiểm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét;

- Loại III: Đăng kiểm tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét.

2. Quy định về đăng kiểm tàu công vụ thủy sản:

- Tổ chức quản lý tàu công vụ thủy sản được lựa chọn cơ sở đăng kiểm tàu cá hoặc các tổ chức đăng kiểm khác để thực hiện đăng kiểm tàu công vụ thủy sản;

- Việc giám sát an toàn kỹ thuật, môi trường, chất lượng tàu công vụ thủy sản thực hiện theo quy định về đăng kiểm của tổ chức đăng kiểm đã lựa chọn.

Trên đây là quy định về phân loại cơ sở đăng kiểm cá và quy định về đăng kiểm tàu công vụ thủy sản.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin