Đất thuộc sở hữu của nhiều người thì sổ đỏ ghi như thế nào?

Ngày hỏi:27/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, trường hợp bố mẹ đã mất để lại quyền sử dụng đất cho các anh em tôi. Anh em tôi thỏa thuận không bán cùng nhau đứng tên trên mảnh đất. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp mảnh đất của anh em chúng tôi đó sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận; trường hợp chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện

=> Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp đất mà có nhiều người cùng sở hữu thì trên Giấy chứng nhận đó phải có tên đầy đủ của các anh chị bạn, và sẽ được cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp các anh em bạn có thỏa thuận cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho một người đại diện trong số những anh em bạn thì vấn được chấp nhận bạn nhé.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.