Có được hủy bỏ văn bản đã công chứng khi bỏ sót người thừa kế?

Ngày hỏi:26/07/2019

Ông tôi mất và để lại di sản, và tất cả người thừa kế đã thỏa thuận để di sản đó cho bà tôi, văn bản thỏa phân chia di sản đã được công chứng viên chứng nhận và niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã đúng số ngày đúng theo quy định của pháp luật. Hôm trước, có một người tự xưng là con gái ông tôi yêu cầu công chứng viên hủy bỏ văn bản thỏa thuận chia sản di sản đó vì lý do bỏ sót người thừa kế. Vậy Công chứng viên có hủy văn bản đã công chứng đó không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định các trường hợp công chứng viên được hủy văn bản đã được công chứng, cụ thể như sau:

" Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó."

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì trong hợp của gia đình bạn, công chứng viên không được phép hủy bỏ văn bản thỏa thuận được phân chia di sản đã được công chứng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.