Hưởng di sản thừa kế có phải trả nợ thay cho người để di sản không?

Ngày hỏi:26/07/2019

Ông tôi vừa qua đời, ông có lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi, bà tôi đã mất trước ông và đã chia di sản thừa kế. Và các cô chú tôi đều trường thành, khi còn sống ông có mượn bà Hà nhà bên cạnh 5 triệu đồng. Vậy cho hỏi tôi phải trả nợ cho bà Hà không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 người hưởng di sản có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ của người để lại di sản để lại, cụ thể như sau;

"Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

Như vậy, khi bạn được hưởng toàn bộ di sản mà ông bạn để lại thì bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả cho bà Hà 5 triệu đồng mà ông bạn đã vay. Việc thực hiện nghĩa vụ này trong phạm vi di sản bạn được hưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.