Cho đối thủ thuê thiết bị thi công để dự thầu có bị coi là thông thầu?

Ngày hỏi:25/07/2019

Cho tôi hỏi: Công ty A và Công ty B cùng tham gia một gói thầu nhưng Công ty A lại cho Công ty B thuê 1 thiết bị thi công để tham dự gói thầu đó thì có được gọi là thông thầu không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 89 Luật đấu thấu 2013 quy định các trường hợp được xem là thông thầu, cụ thể như sau:

"Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

- Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;

- Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;

- Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận."

Như vậy, việc bên A cho bên B cùng trong 01 gói thầu thuê 01 thiết bị thi công để tham dự gói thầu không được xem là thông thầu.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin