Người thi hành công vụ làm trái quy định có phải bồi hoàn cho nhà nước đã bồi thường cho người bị hại không?

Ngày hỏi:24/07/2019

Hiện nay có rất nhiều án oan sai, nhà nước dùng ngân sách nhà nước để bồi thường. Ban biên tập cho tôi hỏi, sau khi nhà nước dùng ngân sách bồi thường cho người bị oan thì người thi hành công vụ làm sai có trách nhiệm bồi hoàn lại cho nhà nước không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 64 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 quy định việc bồi hoàn của người thi hành công vụ như sau:

"Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại."

Như vậy, nếu người thi hành công vụ làm sai quy định dẫn đến việc oan sai thì sẽ có trách nhiệm bồi hoàn 01 phần hoặc toàn bộ số tiền mà nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.