Thuê nhà thầu phục vụ tiến độ công việc cần thực hiện gấp

Ngày hỏi:24/07/2019

Công ty tôi có đấu thầu tổ chức một hội nghị cho đại biểu. Tuy nhiên vì phát sinh nên công ty tôi buộc phải thuê thêm một nhà thầu để lo việc trang trí cho hội nghị. Cho tôi hỏi trường hợp này công ty tôi có được xem là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Quyết định 17/2019/QĐ-TTg một số gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đó:

...

2. Trường hợp cần lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn (phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu; cho thuê hội trường, phòng họp và các dịch vụ liên quan như trang trí, khánh tiết, nước uống...) mà do yêu cầu thực tế phải bố trí địa điểm ăn, nghỉ tập trung cho tất cả đại biểu và đáp ứng yêu cầu tiến độ cần thực hiện gấp.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp công ty bạn phải thuê thêm một nhà thầu để lo việc trang trí cho hội nghị là trường hợp do đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc cần thực hiện nên đây được xem là trường hợp được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin