Giấy tờ chứng minh đất phục vụ quốc phòng, an ninh được miễn lệ phí trước bạ

Ngày hỏi:18/07/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu lệ phí trước bạ, cho tôi hỏi đất phục vụ quốc phòng an ninh muốn được miễn lệ phí trước bạ phải có giấy tờ gì để chứng minh? Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP bổ sung Khoản 7 vào Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định giấy tờ chứng minh nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh được miễn lệ phí trước bạ bao gồm:

Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh: Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về việc giao tài sản hoặc mua sắm đầu tư tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh; hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền của cơ quan công an, quốc phòng về nhà đất, tài sản của đơn vị thuộc loại chuyên dùng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

=> Như vậy, để chứng minh đất phục vụ quốc phòng, an ninh được miễn lệ phí trước bạ phải có xác nhận của cấp có thẩm quyền của cơ quan công an hoặc quốc phòng.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.