Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn hưởng phụ cấp như thế nào?

Ngày hỏi:17/07/2019

Tôi là chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở thôn, cho tôi hỏi tôi có được hưởng phụ cấp hay không? Nhờ ban biên tập giải đáp, cảm ơn nhiêu.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP về công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo đó:

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn thì không phải là đối tượng được hưởng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định của pháp luật. Bạn chỉ có thể được hưởng được bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) mà thôi.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin